• +385 91 9482 866
  • Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prikupljanje godišnje dojave za 2023. godinu

Prikupljanje godišnje dojave za 2023. godinu

       Sukladno Uredbi EU br. 2015/1366 prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2023. godinu (Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, prilog 3. i Upis u Evidenciju pčelara i pčelinjaka, prilog 2.) prikupljaju se u jesenskom razdoblju od 01. rujna do zaključno 31. prosinca 2022. godine. 

U skladu s  Pravilnikom o držanju pčela i katastru pčelinje paše, svi pčelari u Republici Hrvatskoj dužni su se upisati u Evidenciju pčelara i pčelinjaka te jednom godišnje predati obrazac godišnje dojave broja pčelinjih zajednica.

Svaka zaprimljena Godišnja dojava (Prilog 3) ili Upis u EPP (Prilog 2) mora biti potpisana od strane pčelara te obvezno mora biti upisan datum popunjavanja obrasca s upisanim datumom (isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2022. godine).  

Obrazac godišnje dojave ili Upis u EPP možete predati povjereniku na dva načina:

1. OSOBNO, pčelar predaje original i presliku obrasca (Prilog 2 ili Prilog 3),  original zadržava pašni povjerenik a na presliku koju zadržava pčelar povjerenik mora staviti svoj potpis i datum u svrhu potvrde primitka. 

2. PUTEM E-MAILA, pčelar mora dostaviti jasno čitljiv scan (presliku) Priloga 3. povjereniku. Povjerenik na mailom zaprimljen Prilog 3 odgovara kratkim mailom potvrde primitka. Ukoliko od povjerenika ne zaprimite potvrdu primitka provjerite uspješnost slanja e-maila. Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona čiji primitak je povjerenik potvrdio.

Email adresa pašnog povjerenika: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Mobitel: 091 593-3478

Ažuriranje i upis u  Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2023. godinu se ne naplaćuje.

Navedeni dokumenti ostaju u arhivi udruge koja je imenovala Povjerenika, a služe za ažuriranje podataka u Evidenciji pčelara i pčelinjaka i upis novih pčelara u Evidenciji pčelara i pčelinjaka.

Kopiju predanog Priloga 2 ili Priloga 3 sam pčelar mora imati u vlastitoj arhivi, za slučaj kontrola.

Za točnost podatka navedenih u obrascu 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, odgovoran je pčelar koji istinitost podataka jamči svojim potpisom.  Mole se pčelari da u navedene obrasce upisuju trenutno stanje broja pčelinjih zajednica na svojim pčelinjacima (pčelinje zajednice spremne za prezimljavanje).

Svaki pčelar dužan je predati Prilog 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica povjereniku na čijem području je smješten pčelinjak, neovisno o članstvu u matičnoj udruzi. Ukoliko pčelar ima pčelinjake na području nadležnosti više povjerenika, svakome od povjerenika mora dostaviti godišnju dojavu za pčelinjak/e koji se nalazi/e na području nadležnosti tog povjerenika.

        Ažuriranjem Evidencije pčelara i pčelinjaka, pčelar ostvaruje pravo na subvencije u pčelarstvu (državne i lokalne), potvrde za registraciju pčelarskih vozila, „plavi dizel“, nacionalnu staklenku za med te sva ostala prava koja proizlaze temeljem broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka u 2023. godini.
 


Pčele od 20 grama pčelinjeg voska izgrade toliko saća da u njega mogu pohraniti 1 kilogram meda.