Ispis

Pčelarska oprema za najam

Članovi Udruge pčelar Pula mogu u Udruzi besplatno posuditi slijedeću pčelarsku opremu:

Vrcaljka, ručna, 4 okvirna

Parni topionik voska, 2kom.Upute

Mlin za šećerUpute


Aerosolni/dimni top, 2kom.Upute

Dekristalizator meda

 
 Prilikom posudbe opreme dužni ste poštivati Pravilnik o najmu opreme.